top of page

Møter du mange på jobb?

Målingene våre viser at HEPAcap kan bli et viktig verktøy for å stoppe pandemien. Med HEPAcap kan du føle deg trygg på buss, fly, t-bane og annen kollektivtransport.

 

HEPAcap gir flere hundre ganger bedre beskyttelse enn kirurgiske munnbind (se video fra labratoriet), og i tillegg beskyttes øynene svært godt.

Mange treff med forskjellige personer daglig, gir større mulighet for å utsette seg for smitte. 

bottom of page