top of page

HEPAcap og aerosoler - viktig informasjon

Mer, grundig teknisk informasjon om filtrering av virus og aerosoler:

Som spesialister på fluiddynamikk ser vi smittemekanismene med andre øyne enn mange andre, og vi opplever at mye av smitten kunne vært unngått om folk ble bedre opplyst om hvordan aerosoler sprer seg. Regler med 1 eller 2 meter egner seg når man skal måle hvor langt noe er, men ikke for å beskrive smitterisiko. Tenk røyk. Er det avstand eller vindretning som gjelder? Og hva med eksponeringstid? Vi mener at om folk var bevisst på og tok hensyn til tiden de oppholdt seg i et rom med utåndet luft, samt på vindretning ift nære personer utendørs, vil R tallet reduseres til langt under 1 raskere. 

 

Fagartikler viser at folk har blitt smittet på 6 meters avstand etter 5 minutters eksponering pga en uheldig luftretning. Våre beregninger samsvarer med at mottakeren på den tiden faktisk kan ha mottatt en kritisk dose aerosoler på noen titalls virus. Med kirurgisk munnbind ville samme mengde blitt innåndet etter 8-12 min, så en av grunnene til at kirurgisk munnbind ofte ikke anbefales er at det kan gi falsk trygghet ift aerosoler. Følelsen av trygghet gjør av vi risikerer mer og vinningen går opp i spinningen. 

 

Når vi prater, og spesielt synger eller roper, dannes det aerosoler. Disse varierer i størrelse avhengig av stemmebruk, stemmevolum og individet som skaper dem. Man regner med at aerosolene er en viktig del av smittespredningen - viktigere enn både nysing og hosting under dagens pandemi. Aerosolene oppstår når slimstrenger på stemmebåndet bryter, samt pga bevegelser og lufttrykk nede i bronkiolene. 

 

Når aerosolene kommer ut i friluft har de en størrelsesfordeling på grovt 1,5-30 um og består i hovedsak av vann. Ca 1% er tørrstoffer som protein og sukker. Fra munnen kan det komme ut alt fra få, til over 100 aerosoler i sekundet. Fordampningen går veldig raskt, så diameteren reduseres til ca ⅕ del allerede 5-50 cm fra munnen. Dermed får man en ny nedtørket størrelsesfordeling som ligger fra ca 0,3 um til ca 6 um. 1-3 um er de det er flest av (1). Virusholdige partikler på 0,3-1 um er de farligste å inhalere - da de kan gå helt ned i alveolene, der de kan utløse en dyp infeksjon før immunforsvaret rekker å forberede seg. 

 

Sannsynligheten for at det følger med virus i de minste aerosolene er dog liten pga veldig lavt spyttvolum, og det er kun personer med høy virusutskillelse som i praksis vil ha en signifikant mengde virus i nedtørkede partikler på rundt 1 um. 

 

PeakVent sine beregninger viser at tørkede aerosolpartikler fra 1,5 um til 2,5 um er de som i størst grad resulterer i smitte, avhengig av stemmebruk og ikke minst egenskaper ved - og tilstanden til - personen som sprer. Disse henger som røykpartikler veldig lenge i luften og må fjernes ved filtrering eller utlufting.

 

Åndedrettsvern (FFP1-3, N95 osv) og HEPAcap bruker elektrisk ladede smelteblåste filtermedier av polypropylen. Forskjellen er at vårt HEPA filtermedie stopper betydelig mer - faktisk hele 99% av partiklene på 0,3 um, partikler som trenger gjennom filtermediet i dagens “beste” åndedrettsvern (FFP3). Filtermediet i HEPAcap er fra en verdensledende leverandør og det aller beste som er tilgjengelig. Det lekker 3 av 10.000 partikler på 0,3 um, mot 1 av 100 for FFP3. 

 

Alle ladde filtermedier degenerer over tid og derfor har HEPAcap ekstrem initiell avskillingsgrad. Målinger av HEPAcap sitt filtermedie i en sterkt forurenset by viste at etter to års kontinuerlig bruk (17.500 timer) var adskilligsgraden fortsatt ca 98 % for 0,3 um partikler og dermed langt høyere for 1 um partikler. 

 

Dette er fortsatt mer enn godt nok til at HEPAcap beskytter ekstremt godt mot virusholdige tørkede aerosoler etter lang tids bruk. Man skal dog unngå å eksponere filtrene for løsemidler da dette lader ut smelteblåste filter raskere.

 

Most Penetration Particle size (MMPS) i vårt filter er 0,16 um. Om Coronavirus på 0,12 um hadde svevd rundt isolert, noe de ikke gjør, ville de fanges lettere enn MMPS størrelsen.  (se graf til høyre)

 

Mindre partikler stoppes lettere fordi termiske bevegelser (temperatur) resulterer i Brownske bevegelser som rister de så mye at de lettere slår borti filter-fibrene. 

 

Den største risikoen ved åndedrettsvern, og ikke minst kirurgiske munnbind, er lekkasjen av ufiltrert luft. Denne lekkasjoen utgjør grovt 50% ved kirurgiske munnbind og ca 2% for den beste klassen FFP3. 

Grunner til at vi mener HEPAcap er å foretrekke: 

1) Øynene beskyttes. Dette er en nærmest oversett smittevei (2) - In 1919 and during the great world plague epidemics, “masking of the whole face, eyes included, [had] been wonderfully effective”
2) Det lekker ikke inn aerosoler ved falsk luft, pga overtrykk i stedet for undertrykk. 

3) Filtreringen er langt bedre enn for FFP3

4) Våre målinger tilsier altså i praksis 100% beskyttelse.

 

Husk også at det beste du kan gjøre for å beskytte andre, er å beskytte deg selv. Du smitter ikke andre når du ikke selv er smittet. Om du bruker HEPAcap viser du at du tar smitterisikoen seriøst og høyst sannsynlig utgjør en meget lav smitterisiko for andre. 

 

Bruk av munnbind for å unngå å smitte andre er et overdrevent og feil fokus, fordi det blåses rask luft ut av munnbindet med konsentrert utpust, som kan blåses rett i ansiktet på de som sitter ved siden av på bussen. Våre målinger viser at 50-70 % spres uhindret. Det er dessuten fort gjort å prate høyere for å bli forstått; slik at mengden aerosoler øker mer enn andelen som fanges i munnbindet. 
 

Referanser: 

1) https://www.nature.com/articles/s41598-019-38808-z

2) https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00040-9/fulltext#%20

DSC06392.jpg

Selv med et kort visir (på bildet), eller ikke visir i det hele tatt, vil HEPAcap gi signifikant effekt i et miljø innendørs.

Skjermbilde 2021-05-11 kl. 00.01.56.png

Most Penetrating Particle size (MPPS) i vårt filter er 0,16 um. Om Coronavirus på 0,12 um hadde svevd rundt isolert, noe de ikke gjør, ville de fanges lettere enn MMPS størrelsen.  

bottom of page